Pengenalan

Sistem Pemprosesan Permohonan Negeri Terengganu ini adalah satu inisiatif oleh Kerajaan Negeri Terengganu bagi memudahkan proses permohonan projek pembangunan dibuat kepada Kerajaan Negeri. Antara permohonan yang boleh dipohon melalui sistem ini adalah seperti berikut :

Industri

Pendidikan

Perumahan

Pelancongan

Pertanian

Teknologi Hijau dan Alam Sekitar

Industri Kecil dan Sederhana